Όροι φιλοξενίας

Όροι φιλοξενίας

Ζητάμε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να υποστηρίξετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

  • Υποστήριξη οποιασδήποτε μορφής ιεραρχημένης κοινωνικής οργάνωσης και των θεσμών της
  • Θρησκευτική προπαγάνδα
  • Προσωπική ή συλλογική προβολή για θεαματικούς λόγους
  • Οποιεσδήποτε λογικές περί κέρδους
  • Λογικές οι οποίες στηρίζονται στο δίκαιο βάσει νόμου

Περισσότερα για την διαχειριστική ομάδα, εδώ

Leave a Reply