Νέα themes

Εγκαταστάθηκαν νέα themes ποικίλων θεματικών και διαφόρων αισθητικών, δίνοντας επιλογή μεταξύ 74άρων για το παρουσιαστικό των blogs. Ενδεχομένως, μελλοντικά θα προστίθενται κι άλλα.

Η διαχείριση του παρουσιαστικού του blog γίνεται από το μενού του Dashboard, στα αριστερά, “Appearance”->”Themes”, απ’όπου γίνεται η επιλογή του theme. Στα “Widgets” (στο μενού αριστερά, κάτω από το “Themes”) βρίσκονται εργαλεία που βοηθούν τους επισκέπτες στην πλοήγηση τους στο blog. Δεν παρέχουν όλα τα themes τις ίδιες δυνατότητες όσον αφορά τα εργαλεία αυτά. Επίσης, αναλόγως το theme, τα εργαλεία τοποθετούνται στην αριστερή ή στη δεξιά στήλη του blog.