Αναβάθμιση των Blogs!

Σήμερα προχωρήσαμε στην αναβάθμιση των blogs, στη τελευταία τους έκδοση.

για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, επικοινωνείτε με την ομάδα διαχείρισης.

[Ενημέρωση] 22/11/2009 – Ολοκληρώθηκε και νέα αναβάθμιση.

Leave a Reply