Έκτακτη ενημέρωση

Προέκυψαν προβλήματα στην υπηρεσία των mails. Δουλεύουμε ώστε αύριο να έχει αποκατασταθεί. Για τον λόγο αυτό, πιθανώς τις πρωινές ώρες ο server να μένει για λίγο κλειστός.

Νεότερα: Έγινε μια προσπάθεια διόρθωσης της βλάβης, η οποία αφορούσε όλο τον server κι όχι μόνο τα mails. Τα mails λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, αν παρατηρηθούν προβλήματα σε οποιαδήποτε υπηρεσία, παρακαλούμε να αναφερθεί.