Τί φιλοξενεί ο espiv?

Από πολιτικής άποψης, ο server και οι υπηρεσίες που προσφέρει απευθύνονται σε όσα άτομα, ομάδες και συλλογικότητες επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν, με την προϋπόθεση ότι σέβονται τους όρους φιλοξενίας που υπάρχουν στο ιδρυτικό κείμενο της Cybrigade. Τα κριτήρια που υπάρχουν στο κείμενο αυτό τα θεωρούμε αδιαπραγμάτευτα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια που μπορεί να υπάρξουν. Με άλλα λόγια, θεωρούμε πως η δυναμική της κοινωνίας, επομένως και της επικοινωνίας και του ίδιου του μέσου του διαδικτύου, επιτάσσει μια δυναμική θεώρηση των κριτηρίων σε ένα εγχείρημα κινηματικό, όπως αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε.

Από τεχνικής άποψης, οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι παρακάτω.

 

  • Λογαριασμούς e-mail
  • Λίστες ταχυδρομείου (mailing lists)
  • Blogs
  • Forums

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Leave a Reply