Τεχνικό πρόβλημα με το DNS του espivblogs…

λόγο κάποιων εργασιών στο σερβερ, δεν παιζει καλά το DNS για αρκετά από τα blogs, που είναι subdomains στο espivblogs.net. Δυστηχώς μέχρι να ενημωρούν πλήρως οι dns servers, πέρνει κάποιες ώρες. Μέσα στη μέρα ελπίζουμε ότι θα έχει τακτοποιηθεί…

οι τεχνικές εργασίες θα συνεχιστούν πάλι μέσα στον Αύγουστο, θα βγάλουμε νέα ανακοίνωση