Ασφαλής πρόσβαση χρηστών

Αυτή τη στιγμή γίνονται δοκιμές ώστε να ενεργοποιηθεί η ασφαλής πρόσβαση των χρηστών στα espivblogs.net.

Πιθανόν να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

[Update 7/9/2010] Έχει ενεργοποιηθεί η ασφαλή πρόσβαση για όλους τους χρήστες.

Για οποιoδήποτε προβλήμα παρουσιαστεί επικοινωνείτε με το support (στο) espiv (παπι) net.