Πληροφορίες για τον text editor του wordpress

O text editor (επεξεργαστής κειμένου) του wordpress δίνει διάφορες δυνατότητες στη μορφοποίηση του κειμένου, όπως οι παρακάτω.

 1. Bold κείμενο: Επιλέγετε το κείμενο που θέλετε να τονιστεί και πατάτε το κουμπί “Β“, στο πάνω μέρος του editor.
  Παράδειγμα: μπλα μπλα
 2. Πλάγιο κείμενο: Επιλέγετε το κείμενο που θέλετε να φαίνεται με πλάγια γράμματα και πατάτε το κουμπί “Ι“, δίπλα από το “Β“.
  Παράδειγμα: μπλα μπλα
 3. Διαγραμμένο κείμενο: Γίνεται πάλι η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι πατάτε το κουμπί “ABC“.
  Παράδειγμα: μπλα μπλα
 4. Μη αριθμημέμη λίστα: Πρόκειται για λίστα χωρίς αρίθμηση. Η λίστα δημιουργείται με το πάτημα του κουμπιούunordered_list. Έτσι, μπροστά από το κείμενο θα εμφανιστεί μια τελεία (bullet). Για να γράψετε το επόμενο αντικείμενο της λίστας, πατάτε Enter. Θα μεταφερθείτε στην από κάτω γραμμή και θα εμφανιστεί ένα νέο bullet.
 5. Αριθμημένη λίστα: Στη λίστα αυτή, τα αντικείμενά της είναι αριθμημένα. Το πρώτο αντικείμενο έχει αριθμό 1, το δεύτερο έχει αριθμό 2, κ.ο.κ. Η λίστα δημιουργείται με το πάτημα του κουμπιού ordered_list. Θα εμφανιστεί ο αριθμός “1” μπροστά από το κείμενο. Με Enter μεταφέρεστε στην από κάτω γραμμή με τον αριθμό “2” και πληκτρολογείτε το επόμενο αντικείμενο της λίστας.
 6. Παράθεση (quotation): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπίquote, για να παραθέσετε κείμενο στο άρθρο σας.
  Παράδειγμα:
 7. μπλα μπλα

 8. Αριστερή στοίχηση: Με επιλογή του κειμένου και το κουμπί alignleft, το κείμενο στοιχίζεται στα αριστερά.
 9. Δεξιά στοίχηση: Με επιλογή κειμένου και το κουμπί alignright, το κείμενο στοιχίζεται στα δεξιά
 10. Στοίχιση στο κέντρο: Αντίστοιχα, με το κουμπί aligncenter το κείμενο στοιχίζεται στο κέντρο.
 11. Εισαγωγή συνδέσμου (link): Επιλέγετε το κείμενο και πατάτε link. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για την εισαγωγή της διεύθυνσης του συνδέσμου (URL). Αφού δώσετε τη διεύθυνση, πατάτε “Insert”. Σε περίπτωση που θέλετε να βγάλετε τον σύνδεσμο, επιλέγετε το κείμενο και πατάτε unlink.
  Παράδειγμα: μπλα μπλα (σύνδεσμος προς το espivblogs.net)